Activități de formare

Scopul activităţilor comune de formare este aplicarea metodelor şi instrumentelor dezvoltate prin proiect cu referire directă la conținutul WIKI, pentru a obține un prim feed-back relevant şi pentru a facilita schimbul şi transferul de bune practici între parteneri.

În acest scop, reprezentanții partenerilor care vor participa la evenimentele comune de formare vor prezenta (inclusiv prin organizarea unor activităţi efective de formare) metodele prin care realizează activităţile de alfabetizare digitală a adulților şi de învăţare digitală. Mai mult, formatorii participanți vor dezvolta o metodologie de analiză a metodelor utilizate şi vor reflecta asupra eficienței acestora, astfel de meta-analize fiind rareori disponibile în literatura de specialitate.

Nu în ultimul rând, caracterul internațional al evenimentelor comune de formare oferă posibilitatea depășirii limitelor analizelor şi perspectivelor naționale, facilitând o mai bună înțelegere a societăților şi culturilor reprezentate de instituţiile partenere.

În cadrul proiectului sunt prevăzute două activităţi comune de formare de 5 zile, la care vor participa 12 reprezentanți ai partenerilor implicați în proiect:

– primul eveniment comun de formare va fi organizat în România de partenerii român şi german, fiind dedicat metodologiei de alfabetizare digitală, inteligenței artificiale, activităţilor de grup şi schimburilor de experiență între parteneri, precum şi  evaluării rezultatelor proiectului din perspectiva beneficiarilor direcți;

– al doilea eveniment comun de formare va fi organizat în Spania de partenerii spaniol şi francez, fiind dedicat instrumentelor de comunicare digitală şi cooperare online,  metodelor de dezvoltare a competențelor de comunicare şi utilizare a tehnologiei la adulți, activităţilor de grup şi schimburilor de experiență între parteneri, precum şi  evaluării rezultatelor proiectului din perspectiva beneficiarilor direcți.