Management

În perioada de implementare a proiectului vor fi organizate 3 întâlniri de proiect la care vor participa 2 reprezentanți ai fiecărui partener.

Prima întâlnire de proiect va avea loc la Berlin, Germania, în ianuarie 2019, fiind dedicată:

– managementului proiectului: stabilirea şi repartizarea sarcinilor specifice, actualizarea calendarului proiectului, stabilirea procedurilor de evaluare, monitorizare, raportare, diseminare etc.;

– schimbului de experiență pentru designul şi dezvoltarea primelor două secvențe de conținut pentru WIKI.

A doua întâlnire de proiect va avea loc la Paris, Franţa, în iunie 2019, fiind dedicată:

– managementului proiectului: planificarea detaliată a evenimentelor comune de formare, organizarea activităţilor de diseminare, evaluarea implementării şi rezultatelor obținute;

– schimbului de experiență pentru definitivarea elementelor de conținut ale WIKI.

Ultima întâlnire de proiect va avea loc la Berlin, Germania, în iunie 2020, fiind dedicată:

– managementului proiectului: evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor, inclusiv în ceea ce priveşte diseminarea, pregătirea în echipă a raportului final al proiectului, planificarea activităţilor din perioada de sustenabilitate şi a viitoarelor proiecte;

– validarea formei finale a WIKI.

Partenerii vor organiza scurte întâlniri de proiect şi în perioada celor două activităţi comune de formare, asigurând astfel continuitatea în managementul proiectului.