Impactul asupra participanților

Formatorii şi coordonatorii participanți la activităţile din cadrul proiectului vor beneficia de:

– dezvoltarea competențelor digitale şi de organizare a activităţilor de alfabetizare digitală a adulților, de o mai bună înțelegere a oportunităților de utilizare a tehnologiei în educația adulților;

– dezvoltarea competențelor de digitalizare a instituţiei pe care o reprezintă de integrare a resurselor digitale în managementul proiectelor, în organizarea activităţilor de cooperare şi colaborare transfrontalieră;

– dezvoltarea responsabilității personale, gândirii critice, capacității de luare a deciziilor; analiza şi reflectarea asupra digitalizării dezvoltă capacitatea de a reacționa fără teamă sau încredere totală în fața provocărilor utilizării tehnologiei în activităţile profesionale şi comportamentul general în societate;

– dezvoltare profesională, dar şi personală, ca urmare a schimbului de experiență şi transferului de bune practici; participanții vor fi încurajați să utilizeze în practica lor curentă metode active care să faciliteze nu doar dobândirea competențelor tehnice de către cursanți, ci şi  pozitivarea atitudinii faţă de digitalizare şi învățarea pe tot parcursul vieții;

– oportunitatea integrării dimensiunii europene în activităţile lor de formare a adulților şi deschiderea către noi colaborări internaționale;

– deschiderea către noi proiecte de colaborare şi noi oportunități de învăţare, de dezvoltare personală.