Activități de diseminare

Pentru a prezenta rezultatele proiectului la nivelul comunității, fiecare dintre cei patru parteneri vor organiza şi implementa câte două evenimente locale: unul după primul eveniment comun de formare, unul după ultima întâlnire de proiect. În cadrul fiecărui eveniment desfășurat în comunitate vor fi prezentate rezultatele proiectului, inclusiv prin aplicarea practică a unora dintre metodele dezvoltate prin proiect pentru facilitarea învățării active în cazul participanților.

Aceste evenimente locale sunt destinate beneficiarilor indirecți ai proiectului, în special adulților din grupuri dezavantajate; din acest motiv, partenerii vor colabora pentru organizarea acestor evenimente cu centrele comunitare şi alte instituții publice sau private care desfășoară activităţi de educaţie a adulților.

Diseminarea rezultatelor proiectului va fi realizată prin:

– website-ul proiectului: digilit.weltgewandt-ev.de;

– 3 newslettere digitale;

– pliante în limbile tuturor partenerilor;

– prezentarea rezultatelor proiectului la evenimente științifice, conferințe etc., facilitând accesul tuturor celor interesați la informațiile despre proiect şi rezultatele acestuia;

– aplicarea rezultatelor proiectului în practica uzuală a partenerilor şi în activităţile de alfabetizare digitală a adulților realizate de parteneri;

– prezentarea rezultatelor proiectului pe social media;

– la finalul proiectului, coordonatorul parteneriatului va scrie un articol în Journal für politische Bildung (publicație germană dedicată educației civice) pentru a prezenta proiectul şi rezultatele acestuia. Coordonatorul va include de asemenea informaţii despre proiect în editorialul pe care îl publică în jurnalul săptămânal „Freitag” (www.freitag.de) şi în alte jurnale dedicate problematicii europene.