Impactul institutional

Ca urmare a implementării proiectului, partenerii își vor extinde oferta de servicii educaționale furnizate adulților prin integrarea modelelor de bună practică dezvoltate prin proiect sau propuse de instituţiile implicate în implementarea acestuia.

Organizațiile partenere își vor dezvolta capacitatea de a lucra eficient cu beneficiarii şi de a se orienta către noi categorii de beneficiari datorită metodelor şi strategiilor preluate din expertiza internațională, aspect care va contribui şi la stimularea interesului pentru integrarea în noi rețele profesionale la nivel european şi pentru implementarea unor noi proiecte educaționale.