Beneficiari

Beneficiari direcţi

– formatorii pentru adulți (psihologi, pedagogi etc.)

– consilieri educaționali

– managerii proiectelor pentru educația adulților

Beneficiari indirecţi

– adulții cu calificare şi competențe reduse

– migrații cu calificare redusă

– persoanele din grupuri dezavantajate social