Arhivă categorie Vreau

Rezultate

Vreau să muncesc! – un raport privind inserția socio-profesională a absolvenților IPT, județul Vrancea, promoția 2009, la 6 luni de la absolvire; – un raport…

Activități

Vreau să muncesc! – monitorizarea inserției socio-profesionale a absolvenților IPT din județul Vrancea la 6 luni de la absolvire; – monitorizarea inserției socio-profesionale a absolvenților…

Grupul țintă

Vreau să muncesc! – absolvenți ai Şcolii de Arte şi Meserii, județul Vrancea, promoția 2009; – absolvenți An de Completare, județul Vrancea, promoția 2009; –…

Obiective specifice

Vreau să muncesc! – monitorizarea inserției socio-profesionale a absolvenților de Şcoala de Arte şi Meserii, An de completare şi liceu tehnologic din județul Vrancea, anul…

Obiectiv general

Vreau să muncesc! Obiectivul general al proiectului a fost armonizarea ofertei de formare a Învățământului Profesional şi Tehnic din județul Vrancea cu cerințele pieței muncii.

Problematica

Vreau să muncesc! Probleme vizate in cadrul proiectului: corelarea curriculumului Învățământului Profesional şi Tehnic din județul Vrancea cu cerințele pieței muncii; actualizarea Planului Local de…

Context

Vreau să muncesc! Proiectul a fost implementat în contextual în care Uniunea Europeană urmărea promovarea ocupării forței de muncă prin îmbunătățirea sistemului de învățământ şi…

Finanţator

Vreau să muncesc! Proiectul Vreau să muncesc! a fost finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară Corelarea învățării…

Informații generale

Vreau să muncesc! Finanțator: Uniunea Europeană Program de finanțare: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața…

Vreau să muncesc!

Vreau să muncesc! Finanțator: Uniunea Europeană Program de finanțare: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața…