Arhivă categorie INAR

Management

Pentru managementul proiectului şi cooperarea inter-instituțională au fost prevăzute 4 întâlniri transnaționale de proiect, astfel: – Reykjavik, Islanda (23-26.10.2016); – Dortmund, Germania (12-14.06.2017); – Glasgow,…

Activități de diseminare

Multiplicarea şi diseminarea rezultatelor proiectului a fost realizată prin intermediul mai multor evenimente internaționale, şi anume: – Conferința Internațională „I am not a rasist, but……

Activități de formare

Parteneriatul a avut în vedere organizarea unui program de formare a specialiștilor implicați în proiect şi în dezvoltarea rezultatelor intelectuale ale proiectului. Acest program de…

Produse intelectuale

În perioada de implementare a proiectului au fost dezvoltate şi testate 4 resurse educaționale, care ulterior au fost puse la dispoziția tuturor instituţiilor sau specialiștilor…

Obiective

Obiectivul proiectului este să integreze în activităţi educative adulții care manifestă reticență faţă de training-ul anti-discriminare prin furnizarea către instituţiile care organizează activităţi de educaţie…

Beneficiari

Beneficiari direcţi – specialiștii din instituţiile partenere, care își vor dezvolta competențele de organizare şi implementare a programelor de educaţie a adulților, competențele de implementare…

Tematica

– curriculum inovativ / metode educaționale / dezvoltarea unor programe de formare; – incluziune şi echitate socială; – problematica specifică a migrației.

Priorități

– extinderea şi dezvoltarea competențelor formatorilor din educația adulților; – designul şi implementarea unor programe eficiente pentru dezvoltarea competențelor cheie şi abilităților de bază; –…

Context

Discriminarea şi prejudecățile faţă de migranţi şi refugiați sunt frecvent discutate pe plan internațional şi în literatura de specialitate, iar aceste analize au un fundament…

Finanţator

Proiectul “I am not a rasist, but… Anti-discrimination training for unmotivated and resistant adults” este finanţat prin Programul Erasmus + al Comisiei Europene www.erasmusplus.ro