Arhivă categorie DIGILIT

Impactul institutional

Ca urmare a implementării proiectului, partenerii își vor extinde oferta de servicii educaționale furnizate adulților prin integrarea modelelor de bună practică dezvoltate prin proiect sau…

Impactul asupra participanților

Formatorii şi coordonatorii participanți la activităţile din cadrul proiectului vor beneficia de: – dezvoltarea competențelor digitale şi de organizare a activităţilor de alfabetizare digitală a…

Management

În perioada de implementare a proiectului vor fi organizate 3 întâlniri de proiect la care vor participa 2 reprezentanți ai fiecărui partener. Prima întâlnire de…

Activități de diseminare

Pentru a prezenta rezultatele proiectului la nivelul comunității, fiecare dintre cei patru parteneri vor organiza şi implementa câte două evenimente locale: unul după primul eveniment…

Activități de formare

Scopul activităţilor comune de formare este aplicarea metodelor şi instrumentelor dezvoltate prin proiect cu referire directă la conținutul WIKI, pentru a obține un prim feed-back…

Produse intelectuale

Cel mai important rezultat al proiectului va fi un WIKI dedicat alfabetizării digitale, care va cuprinde: – aspecte problematice: istoria digitalizării, inteligența artificială şi algoritmi,…

Obiective

Prin activităţile care vor fi implementate, proiectul își propune: 1.facilitarea alfabetizării digitale a formatorilor şi adulților care învață, aspect care presupune: a. o mai bună…

Beneficiari

Beneficiari direcţi – formatorii pentru adulți (psihologi, pedagogi etc.) – consilieri educaționali – managerii proiectelor pentru educația adulților Beneficiari indirecţi – adulții cu calificare şi…

Tematica

– TIC – noile tehnologii – competențele digitale – Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate – Cetățenie europeană, conștientizare şi democrație

Priorități

– dezvoltarea şi extinderea oportunităților de învăţare adaptate nevoilor individuale ale persoanelor cu calificare şi abilități reduse – acces la educaţie şi practici educaționale inovative…