Rezultatele act. de formare

 

 

 

 

 

Addressing diversity in education

– dezvoltarea serviciilor educaționale furnizate de C.J.R.A.E. Vrancea prin integrarea celor două resurse educaționale dezvoltate prin proiect – cursul opțional şi programul de formare a cadrelor didactice;

– integrarea învățării prin cooperare în strategiile educaționale şi de formare şi utilizarea unei metodologii centrată pe dialog intercultural şi valorizarea diversității în educaţie, implementând strategii active de facilitare a incluziunii educaționale;

– dezvoltarea ofertei educaționale prin includerea elementelor de interculturalitate şi dialog intercultural, educația pentru drepturile omului, valorizarea şi valorificarea diversității în educaţie.