Activități de follow-up

 

 

 

 

 

Addressing diversity in education

  1. elaborarea unei noi curricule opționale pe tema incluziunii sociale şi educației interculturale: lucrând în echipă, cei patru participanți la mobilitățile internaționale vor stabili obiectivele cursului opțional, valorile şi atitudinile, competențele generale şi specifice care vor fi formate, vor selecta conținuturile, vor elabora sugestiile metodologice, focalizându-se pe învățarea prin cooperare şi abordarea centrată pe elev, vor recomanda instrumente de evaluare adaptate specificului cursului etc.
  2. elaborarea şi furnizarea unui program de formare a cadrelor didactice pe tematica incluziunii şi comunicării interculturale, fundamentat pe metodologia de formare a InterCultural Iceland şi pe expertiza acestei instituții în formarea continuă a cadrelor didactice din Europa. Lucrând în echipă, cei patru participanți la mobilitățile internaționale vor stabili obiectivele programului de formare, competențele care for fi dezvoltate formabililor, vor elabora metodologia de formare (conținuturi, metode, calendar, instrumente de evaluare etc.) şi vor stabili modalitățile concrete de evaluare a impactului programului de formare.