Activități de formare

 

 

 

 

 

Addressing diversity in education

Participanții la mobilitatea internațională vor lua parte la 2 zile de job-shadowing (una în care vor observa activitatea generală a ICI în promovarea incluziunii sociale şi educaționale, una în care vor observa activitățile pe care le desfășoară formatorul principal al ICI pentru organizarea activităților de formare) şi la un curs structurat de 7 zile, integrându-se în toate activitățile formale şi informale planificate de ICI pentru participanții la cursul „Societate diversă – clasă diversă”.

Tip activitate: job-shadowing

Perioada: 05.04.2019 – 06.04.2019

Locația: Reykjavik, Islanda

Furnizor: InterCultural Iceland

Număr participanți: 3 profesori consilieri şcolari şi 1 profesor logoped

Tematica: observarea şi analiza activităţilor curente ale ICI în domeniul educației pentru drepturile omului şi incluziunii sociale şi analiza activităţilor desfăşurate de ICI pentru pregătirea activităţilor de formare.

Rezultate așteptate: preluarea modelelor de bune practici în privinţa formării cadrelor didactice pentru educația pentru drepturile omului şi promovarea incluziunii sociale.

 

Tip activitate: curs “Diverse society – diverse classroom”

Perioada: 07.04.2019 – 13.09.2019

Locația: Reykjavik, Islanda

Furnizor: InterCultural Iceland

Număr participanți: 3 profesori consilieri școlari şi 1 profesor logoped

Tematica: învăţare activă prin metoda învățării prin cooperare; învățarea centrată pe elev, pornind de la premisa că diferitele abilități şi competențe ale acestuia trebuie valorificate şi apreciate; educaţie interculturală.

Rezultate așteptate: formarea şi dezvoltarea competențelor de organizare a activităţilor didactice prin cooperare, pentru valorizarea şi valorificarea diversității, a competențelor de organizare a educației pentru drepturile omului şi activităţilor de promovare a incluziunii sociale şi educaționale.