Context

 

 

 

 

 

Addressing diversity in education

Proiectul “Addressing diversity in education” (AD-Edu)” este organizat in contextul nevoii instituționale şi profesionale de integrare a expertizei internaționale în activitățile de asistență educațională furnizate școlilor, în special având în vedere faptul că schimbările radicale din educaţie şi noile teorii din pedagogia ultimilor ani subliniază necesitatea formării continue a personalului ca fiind singura modalitate eficientă de a crește calitatea serviciilor educaționale.

Proiectul răspunde nevoii instituționale de acces la formare continuă de calitate pentru dezvoltarea abilităților profesionale şi capacității instituționale de furnizare a unor servicii de calitate prin preluarea unor modele internaționale de bun practică şi a tendințelor actuale în psihologie şi științele educației.

Proiectul este rezultatul direct al vizitei pregătitoare desfășurată de specialiștii C.J.R.A.E. Vrancea la sediul InterCultural Iceland, vizită pregătitoare finanțată de EEA Grants prin proiectul EY-PVI-0165.