Rezultate generale

 

 

 

 

 

Addressing diversity in education

Cel mai important rezultat al proiectului este reprezentat de cele două resurse educaționale fundamentate pe competențele dezvoltate personalului nostru, instrumente care vor permite dezvoltarea serviciilor pe care le furnizăm școlilor. Utilizarea acestor resurse în școli va crește calitatea activităților educaționale prin integrarea învățării prin cooperare, prin focalizarea pe dialogul intercultural şi valorizarea diversității ca o resursă a clasei, prin implementarea unor strategii active de facilitare a incluziunii sociale.

De asemenea, proiectul va avea ca efect dezvoltarea instituțională şi creșterea calității serviciilor educaționale oferite prin integrarea noilor rezultate, dar şi prin dezvoltarea de noi proceduri de lucru, integrarea unor noi metode educaționale, integrarea experienței şi expertizei internaționale.