Obiective

  1. formarea şi certificarea competențelor digitale ale personalului;
  2. elaborarea în perioada de follow-up a proiectului a unei metodologii generale de educaţie parentală prin utilizarea resurselor digitale;
  3. validarea acestei metodologii prin susținerea în a cel puţin 2 activităţi de educaţie parentală.