Impact institutional

– dezvoltarea capacității instituționale de a furniza programe de educație parentală mai adecvate nevoilor grupurilor țintă, în special prin integrarea resurselor digitale şi instrumentelor online;

– dezvoltarea capacității de acțiune la nivel european, în special prin intermediul colaborărilor mediate de rețelele personale şi instituționale stabilite pe perioada proiectului;

– actualizarea planului de dezvoltare strategică a instituţiei, cu integrarea rezultatelor proiectului prezent, continuarea demersului de digitalizare şi internaționalizare a instituţiei;

– dezvoltarea capacității instituționale de integrare a modelelor internaționale şi exemplelor de bună practică, a metodelor noi în educația parentală;

– dezvoltarea capacității organizaționale de implementare a unor programe de educație parentală la standarde internaționale, atât prin formarea competențelor personalului cât şi prin intermediul resurselor dezvoltate prin proiect;

– dezvoltarea capacității instituționale de furnizare a serviciilor către grupurile dezavantajate, în special către părinţii din zonele mai izolate, cu dificultăți de deplasare la locația de formare.

Pe termen mediu şi lung, prin implementarea proiectului este vizată digitalizarea instituţiei şi a serviciilor furnizate beneficiarilor, precum şi creșterea calității serviciilor furnizate.