Activități de diseminare

Pentru multiplicarea rezultatelor proiectului au fost organizate:

– 2 programe de formare a părinţilor, utilizând resursele dezvoltate în cadrul proiectului, în conformitate cu metodologia dezvoltată prin proiect, integrând resursele digitale şi comunicarea digitală;

– 1 program de formare a specialiștilor din rețeaua C.J.R.A.E. (şi altor colaboratori) care nu au participat direct la implementarea proiectului şi mobilitățile internaționale.

Pentru diseminarea rezultatelor proiectului au fost realizate următoarele activităţi specifice:

– Conferința de lansare a proiectului;

– 2 seminarii de informare cu privire la rezultatele obținute prin implementarea proiectului;

– Conferința de finalizare a proiectului.