Impact asupra participantilor

– dezvoltarea competențelor digitale, în special a celor de utilizare a resurselor web 2.0, de creare a unor conținuturi digitale şi de integrare a acestora în programele de educație parentală, de integrare a dispozitivelor mobile (telefoane, tablete etc.) în învățare şi de valorificare a potențialului de învățare furnizat de noile tehnologii;

– asimilarea unor cunoștințe relevante privind instrumente şi soluții software de creare a unor conținuturi care pot fi utilizate în educația parentală, modele de bune practici privind utilizarea soluțiilor digitale şi noilor tehnologii în educația parentală şi integrarea acestor cunoștințe în practica uzuală;

– dezvoltarea competențelor lingvistice, a abilităților de comunicare formală şi informală în limba engleză;

– dezvoltarea competențelor interculturale, de înțelegere a diversității şi valorificare a acesteia în activităţile de educație parentală;

– creșterea gradului de înțelegere a specificului cultural, educațional, social, lingvistic al diferitor zone din U.E.;

– dezvoltarea abilităților de relaționare şi cooperare cu experți internaționali pentru preluarea modelelor de bună practică în educația parentală;

– stimularea interesului pentru dezvoltarea profesională şi învățarea pe tot parcursul vieții