Arhivă categorie RDEP

Informatii generale

Finanțator: European Commision Program de finanțare: Erasmus + KA1 Valoarea totală a proiectului: 29.650 euro Perioada de implementare: 01.08.2016 – 31.07.2018 (24 luni) Tipul proiectului:…

Impact institutional

– dezvoltarea capacității instituționale de a furniza programe de educație parentală mai adecvate nevoilor grupurilor țintă, în special prin integrarea resurselor digitale şi instrumentelor online;…

Impact asupra participantilor

– dezvoltarea competențelor digitale, în special a celor de utilizare a resurselor web 2.0, de creare a unor conținuturi digitale şi de integrare a acestora…

Activități de diseminare

Pentru multiplicarea rezultatelor proiectului au fost organizate: – 2 programe de formare a părinţilor, utilizând resursele dezvoltate în cadrul proiectului, în conformitate cu metodologia dezvoltată…

Activităţi de formare

Proiectul de mobilitate a presupus desfășurarea a 12 mobilități internaționale pentru participarea la 4 cursuri structurate: Coping with Web 2.0 technology – a challenge for…

Obiective

formarea şi certificarea competențelor digitale ale personalului; elaborarea în perioada de follow-up a proiectului a unei metodologii generale de educaţie parentală prin utilizarea resurselor digitale;…

Tematica

– TIC – noile tehnologii şi competențe digitale; – învăţare deschisă la distanță.

Context

Implementarea proiectului este realizată în conformitate cu prioritățile şi obiectivele instituționale ale C.J.R.A.E. Vrancea referitoare la  dezvoltarea competențelor personalului instituției în ceea ce privește utilizarea…

Finanţator

Proiectul “Resurse digitale pentru educaţia parentală” este finanţat prin Programul Erasmus + al Comisiei Europene www.erasmusplus.ro

RDEP

Resurse digitale pentru educația parentală Finanțator: European Commision Program de finanțare: Erasmus + KA1 Valoarea totală a proiectului: 29.650 euro Perioada de implementare: 01.08.2016 –…