Priorităţi

– educația pentru drepturile omului

– incluziune socială