Context

Vizita pregătitoare a avut loc în contextul în care C.J.R.A.E. Vrancea şi-a propus să aplice în cadrul programului ESAYEP pentru un proiect care să permită participarea personalului instituţiei (consilieri școlari şi logopezi) la activităţi de formare organizate de InterCultural Iceland pe tematica adaptării serviciilor educaționale la diversitatea populației şcolare pentru facilitarea integrării sociale şi educaționale a tuturor elevilor. Participarea specialiștilor instituţiei la acest program de formare este considerată oportună datorită creșterii calității serviciilor educaționale furnizate în ceea ce priveşte promovarea incluziunii sociale şi educaționale şi asistența furnizată cadrelor didactice în elaborarea şi implementarea unor activităţi educaționale incluzive.