Activitate de mobilitate

Titlu: vizită pregătitoare

Perioada: 16.05.2018 – 17.05.2018

Locația: Reykjavik, Islanda

Instituție gazdă: InterCultural Iceland

Participanți: 1 consilier şcolar şi 1 logoped

 

Tematica activităţii

– dezvoltarea competențelor şi abilităților experților educaționali;

– dezvoltarea capacității instituționale de asigurare a incluziunii educaționale a copiilor romi.