Priorități

– asigurarea egalității de șanse la educaţie pentru grupuri dezavantajate

– incluziune socială şi educaţională