Context

Vizita pregătitoare a avut loc în contextul în care C.J.R.A.E. Vrancea implementa deja proiectul ASPIR cu finanțare din Granturile SEE şi a considerat utilă integrarea experienței educaționale norvegiene în rezultatele proiectului.

Vizita de studiu a permis C.J.R.A.E. Vrancea accesul direct la cunoștințele şi expertiza norvegiană în domeniul asigurării egalității de șanse la educaţie şi la instrumentele pe care sistemul educaţional norvegian le utilizează pentru a facilita accesul la educaţie pentru grupuri dezavantajate.

Cunoștințele dobândite prin interacțiunea directă cu profesori, elevi, personal de conducere a unităților şcolare din Norvegia au contribuit la creșterea calității resurselor educaționale dezvoltate prin proiectul ASPIR şi furnizarea unor servicii educaționale mai eficiente către beneficiarii acestui proiect, astfel încât comunitățile locale în care a fost implementat proiectul să aibă ocazia să dezvolte un climat social şi educaţional mai incluziv.