Obiective

  1. analiza sistemului educaţional norvegian şi a strategiei naționale de facilitare a incluziunii sociale şi a oportunităților egale de învățare.
  2. analiza proiectelor şi activităţilor specifice desfăşurate în Volla Skole pentru facilitarea accesului la educație pentru grupurile dezavantajate şi pentru elevii cu cerințe educative speciale.
  3. contactul direct cu managementul şcolii pentru analiza politicilor şcolare, oportunităților de finanțare, regulilor şi regulamentelor destinate facilitării accesului la educație.
  4. asistența la ore de studiu pentru observarea directă a metodelor de predare-învățare, a relaționării dintre profesori şi elevi, interacțiunea de grup, măsurile active destinate facilitării integrării educaţionale şi sociale a elevilor din grupurile dezavantajate.
  5. contactul direct cu specialiștii din departamentul de psihologie educațională pentru înțelegerea adecvată a suportului psihologic oferit în Norvegia elevilor din grupuri dezavantajate şi elevilor cu cerințe educative speciale.
  6. stabilirea unui contact instituțional şi a unei reţele profesionale între specialiștii din cele două instituţii educaţionale pentru facilitarea schimbului de bune practici, transferului de expertiză, pentru elaborarea şi implementarea unor noi proiecte pentru dezvoltarea instituțională şi creșterea gradului de incluziune educațională a grupurilor dezavantajate.