Arhivă categorie Volla

Informații generale

Finanțator: EEA Grants 2014-2021 Program de finanțare: RO 10 CORAI – activităţi bilaterale Valoarea totală a proiectului: 5.000 euro Perioada de implementare: 31.03.2016-28.04.2016 Tipul proiectului:…

Activitate de mobilitate

Tip mobilitate: vizită de studiu Perioada: 24.04.2016 – 26.04.2016 Locația: Lillestrom, Norvegia Instituție gazdă: Volla Skole Lillestrom Participanți: 3 consilieri şcolari   Tematica activităţii: –…

Obiective

analiza sistemului educaţional norvegian şi a strategiei naționale de facilitare a incluziunii sociale şi a oportunităților egale de învățare. analiza proiectelor şi activităţilor specifice desfăşurate…

Priorități

– asigurarea egalității de șanse la educaţie pentru grupuri dezavantajate – incluziune socială şi educaţională

Context

Vizita pregătitoare a avut loc în contextul în care C.J.R.A.E. Vrancea implementa deja proiectul ASPIR cu finanțare din Granturile SEE şi a considerat utilă integrarea…

Finanţator

Proiectul “Study visit in Volla Skole” a fost finanţat prin programul RO10 CORAI al Granturilor SEE, măsura b – activităţi bilaterale www.frds.ro

Study visit in Volla Skole

Finanțator: EEA Grants 2014-2021 Program de finanțare: RO 10 CORAI – activităţi bilaterale Valoarea totală a proiectului: 5.000 euro Perioada de implementare: 31.03.2016-28.04.2016 Tipul proiectului:…