Arhivă categorie Iceland

Activitate de follow-up

Ca urmare a activităţilor din perioada vizitei pregătitoare, C.J.R.A.E. Vrancea a depus aplicația EY-PMIP-R1-0005, primind finanţare pentru participarea a 4 experţi educaţionali proprii la o…

Activitate de mobilitate

Titlu: vizită pregătitoare Perioada: 16.05.2018 – 17.05.2018 Locația: Reykjavik, Islanda Instituție gazdă: InterCultural Iceland Participanți: 1 consilier şcolar şi 1 logoped   Tematica activităţii –…

Obiective

analiza nevoilor de formare ale personalului CJRAE Vrancea şi stabilirea de comun acord a celor mai eficiente activităţi de formare internațională care corespund acestor nevoi…

Priorităţi

– educația pentru drepturile omului – incluziune socială

Context

Vizita pregătitoare a avut loc în contextul în care C.J.R.A.E. Vrancea şi-a propus să aplice în cadrul programului ESAYEP pentru un proiect care să permită…

Finanţator

Proiectul “vizită pregătitoare – Islanda” a fost finanţat prin programul ESAYEP al Granturilor SEE. www.eea4edu.ro

Informații generale

Finanțator: EEA Grants 2014-2021 Program de finanțare: Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenorialul Tinerilor (ESAYEP) Valoarea totală a proiectului: 2.660 euro Perioada de implementare:…

Preparatory visit – Islanda

Finanțator: EEA Grants 2014-2021 Program de finanțare: Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenorialul Tinerilor (ESAYEP) Valoarea totală a proiectului: 2.660 euro Perioada de implementare:…