Arhivă anuală 2018

de

Informații generale

  • Finanțator: Granturile SEE 2009-2014
  • Program de finanțare: Programul RO10 CORAI
  • Operator de program: F.R.D.S.      
  • Valoarea totală a proiectului: 775.081 RON              
  • Tipul proiectului: parteneriat internațional
  • Codul de identificare al proiectului: PEH048
  • Perioada de implementare: 15.05.2015 – 31.01.2017
  • Promotor de proiect: C.J.R.A.E. Vrancea
  • Parteneri din România: Consiliul Județean Vrancea
  • Parteneri din străinătate: InterCultural Iceland, Reykjavik, Islanda
de

Orientarea şcolară şi profesională a copiilor

În cadrul C.J.R.A.E. Vrancea funcționează Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională, care asigură orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu CES pentru facilitarea integrării educaționale şi sociale a acestora.

Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională Vrancea funcționează în baza Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016, având ca atribuții principale:

– evaluarea psiho-educaţională şi logopedică a elevilor cu CES (cu sau fără încadrare în grad de handicap);

– consilierea părinţilor privind traseul educaţional al copiilor cu CES

– consultanță pentru cadrele didactice în elaborarea şi revizuirea planurilor de servicii individualizate

– aplicarea criteriilor de orientare școlară și profesională în vederea orientării școlare și profesionale de către C.O.S.P. Vrancea.