Program

PROGRAM SEOSP

Relaţii cu publicul (depunere dosare, informaţii suplimentare, programare examinări, ridicare certificate etc. ) – profesor consilier şcolar VIDA Gabriela

Luni 09.00-11.00
Marţi 09.00-11.00
Miercuri 09.00-11.00
Joi 09.00-11.00
Vineri 09.00-11.00

Evaluare logopedică – profesor logoped GIURGEA Daniela

Luni 11.00-13.00
Marţi 11.00-13.00
Miercuri 11.00-13.00
Joi 11.00-13.00

Evaluare psihoeducaţională – profesor consilier şcolar Ecaterina GALOIU

Luni 13.00-16.00
Miercuri 13.00-16.00

Evaluare psihoeducaţională – profesor consilier şcolar Daniela MIHALCEA

Marţi 12.00-15.00
Joi 12.00-15.00