C.J.R.A.E. Vrancea

Prezentare

Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională Vrancea a fost infiinţat prin OMECTS 6552/13.12.2011 (http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/16578)

      Scopul SEOSP este de a evalua copiii/elevii/tinerii pentru a stabili dacă au sau nu cerinţe educative speciale în vederea orientării şcolare şi profesionale a acestora.

      Beneficiarii direcţi ai acestui serviciu sunt:

  1. toţi copiii, elevii şi tinerii cu CES din învăţământul special şi special integrat;
  2. copiii, elevii şi tinerii propuşi spre evaluare de către comisiile interne de evaluare continuă (CIEC);
  3. copiii, elevii şi tinerii propuşi spre evaluare, după caz, la cererea: părinţilor, conducerilor unităţilor de învăţământ, cadrelor didactice care au lucrat cu copiii/elevii/tinerii în cauză, psihologilor şcolari, conducerilor centrelor de plasament, conducerilor centrelor de primire a minorilor, autorităţilor localş
  4. copiii, elevii şi tinerii cu CES din unităţile de învăţământ cu dublă subordonare - MECTS şi Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii.
  • Evaluarea copilului se realizează doar cu acordul părintelui/tutorelui;
  • Părintele/tutorele trebuie să însoţească copilul la sediul CJRAE Vrancea;