C.J.R.A.E. Vrancea

Acte dosar

Înaintea evaluării părintele/tutorele întocmeşte un dosar cu următoarele acte :

  1. dosar cu şină;
  2. cererea părintelui/tutorelui legal adresată Comisiei deşcolară şi profesională (tip);
  3. copie acte de identitate părinţi/tutore legal (copie sentinţă divorţ dacă este cazul);
  4. copie acte de identitate copil/elev/tânăr (certificat de naştere/C.I.);
  5. referat/scrisoare medicală de la medicul de familie/specialist;
  6. fişă psihopedagogică eliberată de unitatea de învăţământ cu recomandări (după caz) ale cadrelor didactice care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul, în vederea orientării/reorientării şcolare şi profesionale;
  7. fişă privind traseul educaţional (tip);
  8. foaie matricolă (copie xerox), dacă este cazul;
  9. ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională (dacă este cazul).

Modelul de cerere, modelul fişei psihopedagogice şi modelul fişei privind traseul educaţional se pot descărca mai jos: